Platforma nezávislých divadiel

– rozhodli sme si nenechať si skvelý priestor nášho divadla len pre seba …

Stav, v akom nezávislá kultúra žije, odráža stav hodnôt v danej spoločnosti, miesto, ktoré nezávislá kultúra zaberá je miestom, kam sa v spoločnosti kladú hodnoty nezávislosti a tvorivosti. Komunita nezávislého divadla trpí okrem iného aj na nedostatok vzájomnej komunikácie, a tak sme sa my, tvorcovia z divadla TICHO a spol., rozhodli nenechať si priestor na Školskej len pre seba.

Priatelia, stali ste sa všetci niečím viac, ako len hosťami…, stali ste sa neodmysliteľnou súčasťou nášho divadelného premýšľania o svete… 

Cyklus hosťujúcich súborov

Divadelné súbory a tvorcovia z nezriaďovanej a nezávislej kultúry nie len na Slovenku

Divadlo Veteš

Viac informácií na Facebooku: facebook.com/divadlovetes/

Korene&Kosti

Med a prach

Viac informácií na web-e: https://medaprach.wordpress.com/

Prešporské divadlo

Viac informácií na web-e: www.presporskedivadlo.sk/

Stopy snov

Viac informácií na Facebooku: https://sk-sk.facebook.com/stopysnov

U Zajaca Straße