Nové divadlo v Nitre

Slovensko v obrazoch

Inscenácie je uvádzaná v rámci cyklu hosťovaní nezávislej kultúry v Ticho a spol.

Ľuba Dušaničová, Agáta Spišáková, Miloš Kusenda, Ivan Martinka

Najbližšie:

Pozri program na budúci mesiac.

Do dnešných dní sa Švantnerovo dielo označuje ako vrchol naturizmu, s čím čiastočne možno súhlasiť, no Švantnerovo dielo je podstatne hlbšie, mnohovrstevnatejšie a modernejšie.

Jeho obrazy človeka a ľudského života sú hlbokou analýzou príčin vzniku a existencie zla v človeku, vo všetkých nás. Čiže večnou otázkou sprevádzajúcou existenciu ľudstva od počiatku jeho dní.

Aj inscenácia Slovensko v obrazoch pracuje so základnou Švantnerovou témou. Naša scénická materializácia poviedok Suky, Ľudská hra a Sedliak hľadá odpoveď na dôvody narodenia „diabla“ v poviedke Piargy. A to prostredníctvom asociačných moderných obrazov a postupov hovoriacich jazykom súčasných mladých ľudí.

Inscenácia Slovensko v obrazoch si kladie za cieľ predstaviť Františka Švantnera ako mimoriadne moderného, múdreho, zrozumiteľného a nadčasového autora, ktorý je zaujímavý a atraktívny aj pre dnešných mladých ľudí.

Réžia: Šimon Spišák

Koncept a dramatizácia: Šimon Spišák a Veronika Gabčíková

Dramaturgia: Veronika Gabčíková

Scéna,kostýmy a objekty: Karel Czech

Hrajú: Ľuba Dušaničová, Agáta Spišáková, Miloš Kusenda, Ivan Martinka

Premiéra: 25. 5. 2018 o 19.00 hod., Dom Matice slovenskej v Nitre