Med a prach

Krása a hnus

scénické dielo

Najbližšie hráme:

Pozri program na budúci mesiac.

(Nezastupiteľnosť nepomenovateľného)

:: „Krása a hnus“ je najnovším projektom autorského zoskupenia „Med a prach“, zloženým z troch samostatných diel. Jeho prvá časť, scénické dielo s podtitulom „Nezastupiteľnosť nepomenovateľného“, sa pohybuje na hranici medzi inštaláciou, performanciou a inštalovaným koncertom. Pri jeho uvádzaní sa v každom meste vyhľadávajú osobité priestory, ktoré dotvárajú celkový kontext diela. Zrekonštruované i dlhodobo nerekonštruované historické objekty, industriálne budovy, múzeá, galérie atď. ::

:: „…Bolo však treba pripustiť, že kráľovstvo, ktoré ohlasoval, bolo iné, ako si ľudia predstavovali. Ako teda toto kráľovstvo božie vyzeralo? Malo určité rysy zodpovedajúce obecnej predstave: vyžadovalo radikálnu premenu duše, zrod nového človeka, metanoia, zavrhnutie sveta, aký je, onoho starého sveta, ktorý mal ustúpiť svetu novému rovnako ako kedysi po potope. Vstup do kráľovstva bol podmienený smrťou a vzkriesením, spásou…“ (Jean-Paul Roux – úryvok z knihy „Le roi. Les myths et symboles) ::

Med a prach je voľné umelecké zoskupenie autorov a interpretov z oblasti výtvarného umenia, divadla a hudby, ktorí tvoria spoločné diela na pomedzí performancií, divadelných predstavení, koncertov či inštalácií. Ich tvorba je prezentovaná rovnako v divadlách, ako v galériách alebo na koncertných pódiách.

www.medaprach.sk // www.facebook.com/medaprach

 

Libreto, hudba, vizuálny koncept, réžia: Andrej Kalinka

Sochy, maľby, objekty: Juraj Poliak

Kostýmy, objekty: Ivan Martinka

Reštaurovanie: Michaela Poliaková

Účinkujú:  Andrea Ballayová, Ludovic Cohen, Mária Danadová, Andrej Kalinka, Miriam Kalinková, Lucia Korená, Ela Lehotská,  Ivan Martinka, Juraj Poliak, Michaela Poliaková