Divadlo Veteš
Daniil Charms

Cirkus Šardam

tragicko - komický cirkus

Hrajú: Mária Guldanová, Lucia Hivešová, Viktória Jenčková, Jakub Malota, Leona Tešínská

Najbližšie hráme:

Pozri program na budúci mesiac.

Cirkus Šardam Daniila Charmsa je bábkovou hrou pre deti napísanou v čase totality. Inscenácia je zameraná na dospelého diváka, no svojou fantazijnou povahou osloví aj deti.

Stavia na platforme cirkusu a jeho zákulisia,  pracuje s priestorovým experimentom, so známymi bábkarskými princípmi, hľadá tiež nový princíp hereckej štylizácie ,,bábkovosti”.

Výtvarno a hudobnú dramaturgiu buduje na konflikte formy a obsahu, čistoty a špinavosti, falošnej ilúzie verzus reality. Cyklickosť  strachu, obmedzenosti, skotnatenosti a pretvárky maskujúcej duševnú prázdnotu na ceste ku šťastiu, pravde a ideálu je základom tejto cirkusovej, ale najmä životnej absurdity.

Autor: Daniil Charms
Preklad: Ján Štrasser
Scéna, kostýmy, bábky: Mária Bačová

Réžia a dramaturgia: Paula Belická, Zuzana Strnátová

Premiéra: 27. apríla 2016
Stará nemocnica Zochova

Galéria