Naša generácia 50. a 60.-nikov má zafixované “ticho”
v spojení “byť ticho, mlčať, keď sa deje bezprávie”. – Zúžili sme tento tak farebný a podstatný fenomén…

My, tvorcovia TICHA, ho však chceme rehabilitovať, lebo ho považujeme za najpodstatnejší pre uchovanie vnútornej rovnováhy, ľudskej kreativity a pre scitlivovanie sa voči druhým.

Divadlo TICHO a spol.

tvorba "domácich" divadelníkov

Priťahuje nás jednak divadlo dokumentárneho charakteru (viď Dych Lukavických zápiskov venovaný H.Ponickej alebo Všade tá rieka…! venovaná L. Laholovi). Druhý smer, ktorý nás láka, je pracovať v divadle s poéziou, no akosi inak, divadelne, klaunsky (Izrafel alebo Cúvanie do pamäti). Alebo do tretice hľadáme svoj žáner akejsi humornej grotesky s nádychom fantastiky (Déjà vu, Zaplavenie, …a dážď.)

A milujeme hravých a inteligentných divákov…

Z ohlasov: “To sú strašne príjemné veci… ak sa nájdu tvorcovia, ktorí rátajú s inteligenciou diváka…“

Platforma nezávislých divadiel

priestor pre iných tvorcov, hosťovania a festivaly

Prešporské divadlo

Zoskupenie Med a prach

Zoskupenie Stopy snov

Hosťujúce inscenácie a divadlá

Multidruhy

priestor pre iné umelecké druhy

Stála pesničkárska scéna
Ohlas muzikanta: „V prvom rade sa chcem poďakovať. Ešte som nezažil toľko nadšenia a profesionalizmu na jednom mieste. S chalanmi sme sa zhodli: bol to luxus. Organizácia, priestor, prístup, ozvučenie… klobúk dolu. Ešte raz ďakujem :)“

Literatúra a divadelné texty
Literatúru cítiť vo všetkých líniách, no vymysleli sme si aj databázu divadelných hier slovenských autorov prístupnú všetkým dobrým textom.

Diskusie – cykly i jednorazové
Z ohlasov: „Totálne vybočenie z denného stereotypu. Zídu sa cudzí ľudia a debatuje sa o problémoch, ktoré si v tichosti rieši človek sám zo sebou. Prínosné a posilňujúce…”

Výstavy – priestor pre vizuálnu tvorbu našich spolupracovníkov, či komunít (umelecká fotografia, maľba, dokument, témy komunít)
Ohlas: “Kým netrpezlivo čakáte na svoje predstavenie, čas si môžete skrátiť prezeraním vizuálne zaujímavých výtvarných diel… Tak aj samo divadlo prispieva k spájaniu umenia na celoplošnej úrovni.”