Zoskupenie Med a prach

Domov Eros Viera

scénické dielo

Hrajú: Ivan Martinka, Miriam Kalinková, Michal Mikuláš, Adam Marec, Juraj Poliak, Andrej Kalinka.

Najbližšie hráme:

Pozri program na budúci mesiac.

Inscenácia obišla mnohé, aj medzinárodné festivaly a je skvelou ukážkou mnohovrstevnej výtvarno-hudobno-divadelnej tvorby tohto netradičného zoskupenia.

Prológ – Chlieb a pierka
Od narodenia sa učím chodiť, smiať sa a byť sám.

Obraz prvý – Hľadajte moju tvár
Učím sa lietať s jedným krídlom a túžim po druhom.

Obraz druhý – Zveri
Všetci poblúdili, všetci sa skazili. Aj ja strácam svoju tvár.

Obraz tretí – Domovy, erosy, viery
Všade boli. Mal som ich stále. A zrazu nie sú nikde žiadne.
Nič nie je samozrejmé a nikdy nebolo.

Interludium – Vdýchol som pierko
A tak som pripravený dať lásku. Takú smiešnu, takú moju.

Obraz štvrtý – Stará žena
Ako mám kráčať ďalej, keď moje dávne viny svedčia proti mne?

Obraz piaty -Dielňa
Kým ešte vládzem, chcem po sebe zanechať stopu,
pripraviť si „život večný“.

Obraz šiesty – Starý muž
Stratil som najbližšieho. Kde mám teraz domov?

Obraz siedmy – Chlieb a vták
Voda nám vystúpila až po krk a čas sa nám kráti.
Vták sa vznáša nad hladinou. A hľadá človeka

http://www.medaprach.sk/domov-eros-viera.html

Hrajú: Ivan Martinka, Miriam Kalinková, Michal Mikuláš, Adam Marec, Juraj Poliak, Andrej Kalinka.
Libreto: Andrej Kalinka, Ivan Martinka, Michal Mikuláš, Juraj Poliak
Hudba: Andrej Kalinka
Bábky a masky: Ivan Martinka
Scéna, akčná maľba: Juraj Poliak
Kostýmy: Ivan Martinka, Markéta Plachá
Svetelný dizajn: Michal Juhás
Réžia: Ivan Martinka, Andrej Kalinka

Premiéra: 29.3. 2014

Dĺžka predstavenia: 80 minút, bez prestávky

Foto: Milo Fabian