Robo Horňák

šéf režisér / pedagóg / zakladajúci člen TICHA a spol.

Róbert Horňák po ukončení štúdia divadelnej a rozhlasovej réžie hosťoval v divadlách v Martine a Zvolene, neskôr pôsobil ako interný režisér v Spišskej Novej Vsi. Od roku 1996 pracoval v Slovenskom rozhlase ako režisér slovensko-umeleckej realizácie. Je držiteľom viacerých ocenení z domácich aj zahraničných rozhlasových festivalov (Zázračný oriešok, Prix Ex Equo, Festival pôvodnej rozhlasovej hry). A od roku 2013 pôsobí ako pedagóg  na Cirkevnom konzervatóriu. Po predchádzajúcej spolupráci v rozhlase s V. Janouškovou  založili (aj s Milošom Janouškom) v roku 2010 tvorivé zoskupenie TICHO a spol.. V roku 2016 vstúpil aj do zoskupenia Stopy snov réžiou inscenácie Princ, kde si?

AM: “V  Tvojej réžii v obrazoch dneška je cítiť reflexiu doby predchádzajúcej. Prečo? Ty si sa, ak sa nemýlim, pred rokom 1989 ešte nevenoval réžii. Máme ako spoločnosť dlh, ktorý treba vyrozprávať, vstrebať a až následne pokračovať?”

RH: “V roku 1989 som práve končil VŠMU. Vnímanie reality života určite nie je podmienené akoukoľvek profesiou. To, čo som zažíval za boľševika, to ako som bol vychovávaný, pravidlá hry, ktoré oficiálne fungovali… to všetko tvorí časť môjho sveta, ktorá sa vždy bude zrkadliť aj v mojej súčasnej tvorbe. Myslím si, že so spoločnosťou je to podobné… resp. so zodpovednou spoločnosťou.”

AM: “Ako vnímaš svoj vzťah k rozhlasu a ako k divadlu? Je to kontrast bytia? Našli v tvojej osobe vzácnu harmóniu?”

RH: “Je to nádherná stereofónia! Rozhlas je oslobodený od „ videnia“ fyzického, v spôsobe rozprávania je slobodnejší a intímnejší, prihovárajúci sa vždy jednému konkrétnemu poslucháčovi. Cenou za tieto „výhody“ sú obmedzenejšie výrazové prostriedky (voči divadlu, filmu). Rozhlas ma naučil pracovať s detailom, vážiť si kvalitné literárne predlohy a nebáť sa tvrdohlavo hľadať svoj umelecký názor s pokorou. Divadlo je viac kolektívny zázrak, teraz a tu, ľudské a tvorivé, individualita a skupina, samota a spoločné hľadanie a nadšenie…”

 

Tvorba v TICHU a spol.:

– zakladajúci člen TICHA a spol., 2010
– jeho kmeňový režisér
– réžia inscenácie Izrafel, 2011
– réžia inscenácie Déjà vu, 2012
– réžia inscenácie Ostrov, 2013
– réžia inscenácie Zaplavenie, 2014
– réžia inscenácie …a dážď, 2015
– námet a réžia hudobno-divadelného projektu Tiché parkety vŕzgajú, 2016
– námet a réžia Pohybovo – tanečného laboratória Fragmenty tela alebo len sám seba nepoznám, 2017

+ viď zoskupenie Stopy snov (réžia: Princ, kde si?, RaJ alebo Láska je mo-drina)

Déjà vu, 2012

Zaplavenie, 2014

... a dážď, 2015

Izrafel alebo Cúvanie do pamäti, 2011 - 2016

Ostrov, 2013 - 2015

zoskupenie Stopy snov - Princ kde si ...?, 2015