Michal Jánoš

herec

Člen Trnavského divadla, stály hosť na doskách Národného divadla a divadla Malá scéna STU, pedagóg herectva na Cirkevnom konzervatóriu, (inak aj skvelý recitátor – viď záznam Izrafela). V TICHU a spol. sa herecky spolupodieľal na 3 inscenáciách.

VJ: V priestore na Školskej si účinkoval v réžiách konškolákov Antiho Korenčiho a Ďura Bielika pod strechou “aháčka”. Vrátil si sa sem v projekte Izrafel. Čím je priestor a čím Izrafel pre Teba zaujímavý?

MJ: Neviem aký genius loci sídli v priestoroch na Školskej…! Ale akýmsi zázrakom sa mu vždy darilo komunikovať s mojou najvnútornejšou predstavivosťou a uvoľnenosťou. Nikde inde som doteraz nepocítil, takú zrastenosť s daným priestorom. Určite je to aj vďaka titulom a režisérom, s ktorými som spolupracoval, a ktorí ma učili v mantineloch “tejto čiernej divadelnej bedne” chodiť.
Okrem spomínaných som tu naskúšal aj hru Metlový tanec, s dnes už mojou manželkou, ktorá hru napísala aj režírovala. Takže tento priestor pre mňa vždy bol, a vždy aj bude, miestom, kde sa stretávam s ľuďmi, ktorých mám rád, a s ktorými sa stretám preto, že si ich vážim a nie preto, že je to nutnosťou pri vzniku divadelného predstavenia, na ktorom chceme zarobiť…

(Pre TICHO a spol., september 2013)

Tvorba v TICHU a spol.:

– postava Najstaršieho v inscenácii Izrafel, 2011
– postavy Felipe, Stotníka a Jeffa v inscenácii Zaplavenie, 2014
– postava Mira v inscenácii …a dážď, 2015

postava Felipe, Stotníka a Jeffa v inscenácii Zaplavenie, 2014

postava Mira v inscenácii ...a dážď, 2015

postava Najstaršieho v inscenácii Izrafel, 2011

Derniéra: 22. februára 2016