Yuri Korec & Co.

Sóla mladej generácie

Silvia Sviteková, Alica Šaling, Lukáš Zahy

Najbližšie hráme:

Pozri program na budúci mesiac.

Skrzprst production spája troch mladých tvorcov, absolventov tanečného divadla a performancie na VŠMU, do jedného večera. Silvia Sviteková, Alica Šaling, Lukáš Zahy a ich autorské osobné výpovede. Každé veľmi špecifické svojou témou, ktorá pramení z vlastnej skúsenosti a pohľadu, avšak presahujúca za hranice osobného a dotýkajúca sa spoločnosti. Tri rôzne postoje k trom rôznym spoločenským javom a s osobitým prístupom k performancii ako takej.

Pamäť betónu

Kde sme my?
Kto sme my?
Ktoré betóny?
Betón ako materiál, ktorému kedysi prináležala veľká pozornosť, dodnes obdivujeme. Niekedy kŕčovito. Ľahko sa z neho stavia, a ešte ťažšie búra. Abstraktný a zároveň veľmi konkrétny. Concrete yet indefinite. S jasnými vlastnosťami. Betón a telo? Tvary a telesá.

Performancia: Silvia Sviteková
Choreografia: Silvia Sviteková
Dramaturgia: Maja Hriešik, Marta Poláková, Alexandra Pazgu
Hudba: Michelle Gurevich
Svetelný dizajn: Igor Iliť, Anna Ďurišíková

 

Príbehy Konzumujúce Materstvo

Som matka.
Prešla som očistcom.
Niečo vo mne zomrelo a niečo sa narodilo.
Materstvo znamená nechať sa skonzumovať vlastným inštinktom. Píše sa rok 2019 a matky sa stávajú ohrozeným druhom. Čoraz menej žien je ochotných nechať zomrieť svoje súčasné ja, aby sa mohla miesto neho zrodiť matka. Je sa im prečo čudovať?

 

Performancia: Alica Šaling
Choreografia: Alica Šaling, Marta Poláková
Dramaturgia: Alexandra Pazgu, Marta Poláková, Cyril Baldi, Renáta Jurčová
Hudba: Eric Satie, Sleep-o-phant
Svetelný dizajn: Michal Čamaj, Alica Šaling, Marta Poláková

 

Stenomúr

Stenomúr stojí pevne, ticho.
Bez toho, aby ho to nejako zmenilo necháva sa opotrebovávať vonkajšími činiteľmi. Stojí sám. Niekde presne v priestore niekto určil, že tam bude a doteraz tam je. Nevie prečo sa tam nachádza. Poslúcha, neodporuje.

Performancia: Lukáš Zahy
Choreografia: Lukáš Zahy, Cyril Baldi, Petra Hauerová
Dramaturgia: Vladislav Šoltýs, Alexandra Pazgu, Marta Poláková, Cyril Baldi
Hudba: W.A. Mozart, G. Bizet, G. Rossini
Svetelný dizajn: Lukáš Zahy
Kostým: Pavol Dendis
Námet: Lukáš Zahy, Petra Hauerová

 

Pamäť betónu

Performancia: Silvia Sviteková
Choreografia: Silvia Sviteková

Príbehy Konzumujúce Materstvo

Performancia: Alica Šaling
Choreografia: Alica Šaling, Marta Poláková

Stenomúr

Performancia: Lukáš Zahy
Choreografia: Lukáš Zahy,

Skrzprst production spája troch mladých tvorcov, absolventov tanečného divadla a performancie na
VŠMU.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia