TICHO a spol. – profesionálne komorné divadlo, koncerty, literatúra.
Online predpredaj vstupeniek: goout.net.  Pokladňa divadla: 1 hodinu pred predstavením.
Sídlo: TICHO a spol., Školská 14, 811 07 Bratislava (mapa). Info: www.tichoaspol.sk, youtube, facebook, tichoaspol@gmail.com, 0944 351 537.

Aktivity TICHO a spol. z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.  
TICHO a spol. realizuje svoje aktivity vďaka finančnej podpore Nadácie mesta Bratislavy, BRDS a Nadácie Tatra banky.

Partner TICHO a spol.: Bratislava Staré Mesto