(Premiéra 2011 - Derniéra 2012)
Viki Janoušková

Dych Lukavických zápiskov

divadlo faktu na motívy pamätí Hany Ponickej

Hrajú: Alena Horňáková a Tomáš Vravník.

Lukavické zápisky Hany Ponickej sú dielom, o ktorom sa učia deti v škole, no staršie generácie sa s ním stretli až po roku 1989, patrilo totiž do samizdatovej literatúry.

Autorke scenára sa však zdali v mnohých témach aktuálne aj v porevolučnej dobe – napríklad „ako a či je človek schopný vystúpiť z davu“, alebo „ako si pracne lepí spôsoby protirečenia, ako namáhavo, kŕčovito obhajuje svoje názory a agresívne presadzuje hodnoty, alebo vôbec sa k tomu neuchyľuje“…

Dialóg dvoch hercov, čítanie zo spomienok, rozhovory s pamätníkmi – to bola inscenácia divadla faktu pod názvom Dych Lukavických zápiskov.

Hra vyšla aj v tlačenej verzii: Glosolália ISSN 1338-7146, č. 3 / 2016 / roč.5

O vzniku hry hovorila autorka aj v príspevku na sympóziu Literární akademie v Prahe s témou Od tvořivého psaní ke scénickému umění, prednesený 1. 12. 2011 pod názvom VYHĽADÁVANIE ZAPADNUTÝCH PREDSTÁV AKO HODNOTA TVORIVOSTI.

 

Hrali: Alena Horňáková, Tomáš Vravník
Autorka a dramaturgička: Viki Janoušková
Scéna a kostýmy: Pavol Andraško
Hudobno-zvukový koncept: Patrik Pačes
Hudobné improvizácie: Tomáš Vravník
Réžia: kolektív tvorcov

Premiéra: 16.4. 2011
Derniéra: 2012

TICHO a spol. - Dych Lukavických zápiskov

„Dnes skutočne nikomu nejde o krk… a predsa porušiť názorovú lojalitu, napríklad voči šéfovi, či inému mocnému, ktorý zo zásady viesť dialóg nechce…” V tejto nedopovedanej vete protagonistky hry Dych Lukavických zápiskov v bratislavskom klube Ticho & spol. možno nájsť jednu z motivácií autorky a dramaturgičky Viki Janouškovej, ktorá do divadelnej podoby previedla text Hany Ponickej. ..."

Foto: Lucia Doubravová.