Judita Hansman

herečka / principálka Prešporského divadla

Bývalá členka Trnavského divadla, zakladajúca členka a dnes principálka Prešporského divadla, ktoré je súčasťou Platformy nezávislých divadiel pri TICHU.

VJ: “Čo Ťa presvedčilo opustiť zabezpečené vody kamenného divadla a vrhnúť sa do (po všetkých stránkach) neistej existencie nezávislého divadla, podieľať sa na vytvorení jedného takého – Prešporského divadla? Čím je v Tvojom prípade zaujímavá spolupráca s Tichom?”

JH: V mojich časoch (naivne som si myslela, že to bolo nedávno) študoval človek herectvo kvôli akémusi vyššiemu cieľu. Poslaniu. Chceniu vyjadriť sa smelo k otázkam, ktoré sú príliš horúce, aby na ne človek odpovedal priamo. Samozrejme okrem toho, bolo pre každého z nás dráždivé hľadať čo najzaujímavejšie formy, hľadať spôsoby vyjadrenia, ktoré ešte (ako sme si tiež naivne mysleli) nikto neobjavil. Dnes už viem, že objavené bolo všetko, alebo takmer všetko, ide len o to, v akých kontextoch sa nápad použije. V mojich časoch bolo naozaj dráždivé prichádzať na veci. Milovali sme skúšobný proces, neviem, či pre nás dokonca nebol dôležitejší, ako samotné predstavenie.

Už počas školy sa nám podarilo dostať angažmán v Trnavskom divadle. Bože, akí sme boli pyšní. Mali sme miesto v štátnom divadle. Pravidelný (i keď veľmi smiešny) plat, odvody a umeleckú slobodu. Teda, takto sme si to predstavovali. Nič nie je zadarmo. Umelecká sloboda bola z roka na rok chatrnejšia, až napokon úplne skonala. Priebeh celej choroby nebudem rozpisovať. A tak nastala nová éra, nový začiatok, vznik súkromného Prešporského divadla. Bez pravidelného platu, bez odvodov, ale mohli sme sa vrátiť k svojim umeleckým snom. Dva roky, toľko trvalo, kým som pochopila, že Prešporské divadlo nie je pre všetkých členov ich hlavnou umeleckou aktivitou. A tak sa schyľovalo k novému začiatku, s láskavým dovolením pôvodných šéfov divadla, Joža Krasulu a Jura Benčíka, som začala budovať divadlo odznova, s človekom, ktorého považujem dodnes za tvorcu tváre Prešporského divadla, s režisérom Ivanom Blahútom.

Tvorba v TICHU a spol.:

– postava Ženy v inscenácii Izrafel, 2011
– postava Ženy v inscenácii Všade tá rieka…!, 2013
– postava Ženy v inscenácii Zdanlivo slepá ulička, 2016

+  viď inscenácie Prešporského divadla (Konkurz, Kríza, Som najlepšia)

postava Ženy v inscenácii Všade tá rieka...!, 2013

postava Ženy v inscenácii Izrafel, 2011

Prešporské divadlo