TICHO a spol. a Stopy snov

Minifestival UHOL POHĽADU

Mentálny hendikep nie je stygma

Najbližšie:

Pozri program na budúci mesiac.

Ticho a spol. v spolupráci s divadlom mentálne znevýhodnených hercov Stopy snov s vsetpembri pripravilo minifestival Uhol pohľadu. Podujatím chcú divákom odkomunikovať reálne problémy ľudí trpiacich mentálnym hendikepom.

Impulz k vytvoreniu minifestivalu vyšiel z dlhodobej spolupráce s divadlom mentálne znevýhodnených hercov Stopy snov:
„Kontinuálnou prácou sme boli ako tvorcovia, ale aj ako ľudia nútení konfrontovať sa so skreslenými predstavami, ktoré my, tí zdraví, máme o životoch a problémoch ľudí s postihnutím.”

Rozhovor s tvorcami festivalu pre RTVS
Autorka: Lenka Dzobová

 

PROGRAM FESTIVALU:

Uhol pohľadu / Fotopríbeh
Výstava: 05.09. – 04.10.
Vernisáž výstavy: 14. 09. 2019 o 17.00 hod

16.09. 19:00
Nemusíš s láskou, stačí s citom
Premietanie filmu
Česká republika | 2015 | 52 minut

18.09. 19:30
Who am I?
Divadlo ALDENTE (CZ)

20.09. 19:00
Kukátkom
Stopy snov

Fotky z festivalu