Vernisáž výstavy: 16. marca 2019 o 17.00 hod.
Michala Jariabková v spolupráci s o.z. Stopy snov

Michala Jariabková – TEXTil

Výstava obrazov

Najbližšie:

Pozri program na budúci mesiac.

Výstava je koncipovaná ako mozaika úlomkov rannej tvorby Michaly Jariabkovej. Výšivky na paname sa tematicky venujú ako vždy hrdinom. Pripomínajú animované postavy, sú pestrofarebné. Zapĺňajú priestor tak, ako je u Michaly typické - tu ruka, tam noha, niekde oko. Všetko je vtesnané do formátu, ktorý je niekedy príliš obmedzujúci pre tvorivý rozlet, pre autentické (aj keď nie realistické) zachytenie všetkých naliehavých podnetov.

O tvorbe

Diela Michaly Jariabkovej sú inšpirované človekom – konkrétnym, známym, či neznámym, nepoznaným. Aktuálna múza ju natoľko pohltí, že sa jej opakovane venuje s rôznymi obmenami. Nezobrazuje ju však realisticky, ale načrtnutím len základných atribučných tvarov vyjadrujúcich nie konkrétneho človeka, ktorý bol dielu inšpiráciou, ale vzťah k nemu. Napríklad v portrétoch je jasná tvár, ale konkrétneho človeka v tom len ťažko rozpoznáme.
Autorka kreslí krátkymi pohybmi, ktoré postupne zapĺňajú priestor. Je akoby vedená samotným priestorom. Tvar, ktorý kreslí prispôsobuje ploche, ktorú má pred sebou, čím, sa do diel dostáva prvok náhodnosti. Proces jej tvorby je zábavný. Zároveň prináša uvoľnenie a radosť pretože poskytuje priestor na opakované sebavyjadrenie. A sebavyjadrenie je pre každého z nás veľmi uspokojujúce. Všetko, čo má vyjsť von, je vonku. Tlak – či už pozitívny alebo negatívny – sa uvoľní.