Fragmenty z Fragmentu

30 rokov časopisu Fragment

moderuje: Ján Štrasser

Najbližšie:

Pozri program na budúci mesiac.

Jubilejné stretnutie priateľov časopisu Fragment, ktorí vydržali 30. rokov neprevracať kabáty ani v tej najnežičlivejšej nepohode. Literárnu a hudobnú koláž návratov do budúcej minulosti moderuje Ján Štrasser.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Časopis FRAGMENT patrí svojim zameraním medzi popredné európske literárne časopisy. Prioritným zameraním časopisu je podpora publikovania pôvodných diel slovenských autorov a hodnotovo výrazných diel autorov inonárodnej literárnej tvorby. V uplynulých dvadsiatich štyroch ročníkoch to bola súčasná poľská, maďarská, srbská, chorvátska, slovinská, švajčiarska, holandská, rakúska, walesská a česká literatúra. Časopis FRAGMENT sa nevenuje iba literatúre, ale aj problémom výtvarného umenia a histórie a jeho kritickej reflexii. Účelom časopisu Fragment je priamo programovo vyhľadávať a pestovať to životodarné prelínanie a vzájomné obohacovanie sa európskych kultúr. Súčasťou časopisu FRAGMENT je jeho knižná edícia (F.R. & G.).

 

VSTUP VOĽNÝ