Viki Janoušková

Dych Lukavických zápiskov

Zuzana Kronerová a Michal Ďuriš

Najbližšie:

Pozri program na budúci mesiac.

Inscenované čítanie hry Viki Janouškovej napísanej na motívy knihy Hany Ponickej.

V tomto roku uplynulo 100 rokov od narodenia spisovateľky a disidentky Hany Ponickej, 45 rokov od Prehlásenia Charty 77 a deň 10. 12. je ustanovený ako Svetový deň ľudských ľudských práv. Lukavické zápisky Hany Ponickej sú tým najprirodzenejším a stále inšpiratívnym priesečníkom všetkých troch tém…

Dialóg dvoch hercov, čítanie zo spomienok, rozhovory s pamätníkmi a témy ktoré majú miesto v spoločnosti aj dnes: „ako a či je človek schopný vystúpiť z davu“, alebo „ako si pracne lepí spôsoby protirečenia, ako namáhavo, kŕčovito obhajuje svoje názory a agresívne presadzuje hodnoty, alebo vôbec sa k tomu neuchyľuje“…

Réžia: Viera Dubačová
Hrajú: Zuzana Kronerová a Michal Ďuriš